ఆక్టా రుమటోలాజికా

 • జర్నల్ హెచ్-ఇండెక్స్: 2
 • జర్నల్ సిట్ స్కోర్: 0.29
 • జర్నల్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్: 0.67

ఇండెక్సింగ్ మరియు ఆర్కైవింగ్

 • ఇంటర్నేషనల్ కమిటీ ఆఫ్ మెడికల్ జర్నల్ ఎడిటర్స్ (ICMJE)
 • రహస్య శోధన ఇంజిన్ ల్యాబ్‌లు
 • గూగుల్ స్కాలర్
 • పబ్లోన్స్
 • OCLC- వరల్డ్ క్యాట్
 • ఇంటర్నేషనల్ కమిటీ ఆఫ్ మెడికల్ జర్నల్ ఎడిటర్స్ (ICMJE)
 • రహస్య శోధన ఇంజిన్ ల్యాబ్‌లు
 • గూగుల్ స్కాలర్
 • పబ్లోన్స్
 • OCLC- వరల్డ్ క్యాట్