ఆర్కైవ్స్ ఆఫ్ క్లినికల్ మైక్రోబయాలజీ

 • ISSN: 1989-8436
 • జర్నల్ హెచ్-ఇండెక్స్: 22
 • జర్నల్ సిట్ స్కోర్: 7.55
 • జర్నల్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్: 6.38
ఇండెక్స్ చేయబడింది
 • J గేట్ తెరవండి
 • జెనామిక్స్ జర్నల్‌సీక్
 • గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ (GIF)
 • ఆర్కైవ్ ఇనిషియేటివ్‌ని తెరవండి
 • చైనా నేషనల్ నాలెడ్జ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (CNKI)
 • రీసెర్చ్ జర్నల్ ఇండెక్సింగ్ డైరెక్టరీ (DRJI)
 • OCLC- వరల్డ్ క్యాట్
 • ప్రాక్వెస్ట్ సమన్లు
 • పబ్లోన్స్
 • మియార్
 • యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్
 • జెనీవా ఫౌండేషన్ ఫర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్
 • గూగుల్ స్కాలర్
 • స్కిమాగో జర్నల్ ర్యాంకింగ్
 • రహస్య శోధన ఇంజిన్ ల్యాబ్‌లు
 • రీసెర్చ్ గేట్
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

A Short Note on Parastagonospora Fungi and Their Species

Dr. Noor Bedoni

Parastagonospora is a genus of fungal pathogens that primarily infect cereal crops such as wheat, barley, and oat. This group of fungi belongs to the family Stagonosporaceae and is known to cause leaf and stem diseases, resulting in significant yield losses. Parastagonospora infections are becoming increasingly common in several countries, posing a threat to food security and agricultural sustainability. The genus Parastagonospora includes several species, each with unique morphological and genetic characteristics. These include Parastagonospora nodorum, Parastagonospora avenae, Parastagonospora tanaceti, and Parastagonospora mixta. Parastagonospora nodorum is the most wellknown species and is responsible for Septoria nodorum blotch, a severe foliar disease affecting wheat crops worldwide. The other species are also known to cause significant economic losses in cereal production. Parastagonospora spp. produces a range of virulence factors, including enzymes and toxins, which contribute to their pathogenicity. These virulence factors help the fungus to penetrate plant tissues and evade host defences, leading to disease development. Parastagonospora spp. is also capable of producing mycotoxins, which pose a threat to human and animal health if contaminated grains are consumed. Parastagonospora spp. is primarily spread through windborne spores, which can travel long distances, leading to rapid disease spread. The pathogen can also persist in crop residues, further contributing to the disease's spread. Climate change and environmental factors also play a significant role in the emergence and spread of Parastagonospora infections.

Keywords

Parastagonospora infections; Fungal pathogens; Stagonosporaceae; Climate change; stem diseases; Food security and agricultural